Special class curriculum Not open enrol course
越南語文與文化(二)
Teacher: Ha HienMinh
2020/11/09 ~ 2020/12/14
6Hours/6Weeks (Current Running)

Abstract

Khóa học bao gồm 6 bài học liên quan đến các chủ đề khác nhau trong cuộc sống của người Việt Nam. Trong mỗi bài học bạn sẽ được nghe các đoạn hội thoại và học các từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp liên quan. Các bài tập thực hành ngắn sau mỗi phần sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung đã học và nắm chắc bài hơn. Các nội dung mở rộng về văn hóa Việt Nam cũng sẽ được đan xen trong mỗi bài học, làm cho việc học trở nên thú vị hơn và giúp bạn đến gần hơn với ngôn ngữ tiếng Việt.
The course consists of 6 lessons related to different topics in Vietnamese life. In each lesson you will listen to the dialogues and learn related vocabulary and grammar structures. The short exercises after each section will help you review the lessons you have learned and understand more clearly. The expansive contents of Vietnamese culture will also be integrated into each lesson, making learning more enjoyable and bringing you closer to the Vietnamese language.

Course Objective

Khóa học cung cấp cho bạn những mẫu câu cơ bản thường được sử dụng trong các tình huống khác nhau và giúp mở rộng vốn từ vựng tiếng Việt của bạn. Ngoài ra, khả năng phát âm của bạn cũng sẽ được cải thiện thông qua việc lắng nghe các đoạn video.

The course provides you with basic sentence patterns that are commonly used in different situations and helps to expand your Vietnamese vocabulary. Moreover, your pronunciation will also improve through listening to the videos.


 Instructor

Hà Hiền Minh

Master of Economics – Foreign Trade
University, Ho Chi Minh City Campus (Vietnam)

PhD candidate – Asia University (Taiwan)Course Schedule

第1週:Lesson 1: Can you speak Vietnamese? Bài 1: Anh có thể nói tiếng Việt được không?

第2週:Lesson 2: Directions Bài 2: Phương hướng

第3週:Lesson 3: Taking a taxi Bài 3: Gọi taxi

第4週:Lesson 4: Asking how to go Bài 4: Đi bằng gì

第5週:Lesson 5: Show us the menu Bài 5: Cho chúng tôi xem thực đơn

第6週:Lesson 6: Buying Bài 6: Mua sắm

Course Contents

The course
consists of 6 major lessons. Each lesson is presented through 4 video clips
including: conversation, vocabulary, grammar and practice.


Course Mode

搭配本校夜間越南與課程進行翻轉教學,學生完成觀看每周教材,並於課程進行考試可獲修課證明。

Grading Policy

平時測驗:50%

期中考:25%

期末考:25%


Passing Criteria


Course Passing Grade:60 Full Score 100 point

Prerequisites

Trình độ tiếng Anh.

English capability.

本課程為進階課程,建議已有基礎越南語文學習經驗者選修。